Verlaging t-tag tarieven en veelgebruikerskorting in 2020

Per 1 januari 2020 worden de t-tag tarieven verlaagd en krijgen veelgebruikers meer korting, de standaardtarieven blijven ongewijzigd. Voor de t-tag tarieven betekent dit dat de korting van 24% naar 40% van het standaardtarief gaat. Bijvoorbeeld: een voertuig in categorie 1 betaalt vanaf 1 januari met t-tag € 3,00 in plaats van € 5,00. Motorrijders met een t-tag of m-tag krijgen per 1 januari een korting van 20% op het standaardtarief, voor motoren is de veelgebruikerskorting 40% van het standaardtarief. 

 

Veelgebruikerskorting vanaf 150 passages per jaar

Abonnees die vaker dan 150 keer per jaar door de Westerscheldetunnel rijden en daarbij gebruik maken van hun t-tag of m-tag, krijgen een veelgebruikerskorting. Per 1 januari 2020 gaat de korting van de veelgebruiker van 39% naar 50% van het standaardtarief.


De veelgebruikerskorting: 

  • geldt vanaf de 151e passage
  • de telling begint elk kalenderjaar opnieuw
  • wordt per passage verrekend
  • geldt per t-tag of m-tag
  • geldt voor alle categorieën

Klik hier voor meer informatie over de tarieven.


Tolvrije dagen 2020

Gratis naar de overkant van de Westerschelde? Bijvoorbeeld voor familiebezoek, winkelen of dagje uit? Jaarlijks zijn er zes tolvrije dagen waarop iedereen de tunnel kan passeren zonder tol te betalen. Schrijf de volgende data in je agenda, want de tunnel is tolvrij op 25 januari, 29 februari, 25 april, 12 september, 31 oktober en 28 november. 


Current traffic information
Your browser does not support SVG